آیا با ادامه فعالیت و آپدیت سایت ترکالکی پدیا موافقید ؟
(63.63%) 28
بله
(22.72%) 10
خیر
(4.545%) 2
بزار همینطوری بمونه
(9.090%) 4
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 44